||

Korzyści z wdrożenia systemu WES dla producenta mebli

Jednym z głównych powodów wdrożenia systemu WES przez firmę XYZ było poprawienie efektywności produkcji. Dzięki automatyzacji procesów magazynowych i logistycznych, firma osiągnęła znaczny wzrost produktywności o 22%. Redukcja liczby osób i zwiększenie liczby stanowisk kompletacji przyczyniły się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. Ponadto, dzięki możliwości raportowania jednocześnie kilku zleceń, czas potrzebny na raportowanie produkcji skrócił się o aż 78%, co przekłada się na większą wydajność pracy.

Kolejną korzyścią wynikającą z wdrożenia systemu WES jest zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego zakładów produkcyjnych. Dzięki elastycznemu rozwiązaniu, które umożliwia stopniowe automatyzowanie procesów, firma XYZ osiągnęła redukcję o 20% liczby osób na gnieździe kompletacyjnym. To nie tylko przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy, ale także poprawiło ogólną jakość gotowego wyrobu. Spełnienie wymagań dotyczących właściwej kompletacji wyrobu i ilości detali w kartonie na poziomie 100% jest gwarancją zadowolenia klientów i budowania silnej marki.

Proces wdrożenia systemu WES

Proces wdrożenia systemu WES w firmie XYZ był kompleksowy i składał się z kilku etapów. Na początku, firma przeprowadziła szczegółowe planowanie i projektowanie, aby dostosować rozwiązanie do swoich indywidualnych potrzeb. Następnie, system został stopniowo i punktowo wdrażany dla poszczególnych procesów logistyki produkcyjnej i magazynowej.

Ważnym elementem wdrożenia było także zintegrowanie systemu WES z istniejącym systemem. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej architektury i technologii, firma XYZ miała pełną kontrolę nad oprogramowaniem i możliwość ingerencji przez dział IT. To zapewniło wysoką odporność systemu na awarie oraz umożliwiło dalszy rozwój i dostosowanie rozwiązania do zmieniających się potrzeb firmy.

Automatyzacja procesów logistyki produkcyjnej i magazynowej

Wdrożenie systemu WES w firmie XYZ umożliwiło automatyzację wielu kluczowych procesów logistyki produkcyjnej i magazynowej. Jednym z tych procesów jest kompletacja zestawów montażowych, która została zoptymalizowana dzięki automatycznemu przypisywaniu wersji językowej etykiety na różne rynki. Dzięki temu, firma może szybko i precyzyjnie przygotować zestawy montażowe, co przekłada się na skrócenie czasu produkcji.

Kolejnym zautomatyzowanym procesem jest raportowanie produkcji. Dzięki dedykowanym kioskom multimedialnym wyposażonym w ekran dotykowy, skaner kodów ID/2D oraz drukarkę etykiet termiczną, firma XYZ może szybko i łatwo generować raporty dotyczące produkcji. To pozwala na bieżące monitorowanie postępów produkcji oraz podejmowanie odpowiednich działań korygujących.

System WES umożliwia również automatyczne etykietowanie półproduktów i wyrobów gotowych. Drukowanie etykiet EAN8, QR czy kart identyfikacyjnych na kioskach multimedialnych przyspiesza proces pakowania i identyfikacji produktów, co z kolei wpływa na poprawę efektywności magazynowej.

Przesunięcia wewnątrzmagazynowe (MM) również zostały zautomatyzowane dzięki funkcjonalności WES. Zastąpienie terminali radiowych pozwoliło na znacznie szybszą obsługę przesunięcia międzymagazynowego, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji zamówień i zwiększenie wydajności procesu logistycznego.

Dzięki systemowi WES, firma XYZ może również elektronicznie obsługiwać karty Kanban. To oznacza, że zamówienia materiałowe są zgłaszane i realizowane automatycznie, co eliminuje ryzyko błędów i przyspiesza cały proces logistyczny.

Automatyzacja procesów logistyki produkcyjnej i magazynowej w firmie XYZ przyniosła wiele korzyści, takich jak skrócenie czasu produkcji, poprawa efektywności magazynowej oraz eliminacja błędów ludzkich. Dzięki temu, firma może efektywniej zarządzać swoimi zasobami i osiągać lepsze wyniki finansowe.

Elastyczność rozwiązania – kluczowy czynnik sukcesu wdrożenia systemu WES

Elastyczność rozwiązania było kluczowym czynnikiem sukcesu wdrożenia systemu WES w firmie XYZ. Dzięki temu, firma mogła stopniowo zwiększać liczbę automatyzowanych procesów i dostosowywać się do rosnących potrzeb. Elastyczność rozwiązania pozwoliła na otwieranie nowych zakładów produkcyjnych oraz poszerzanie wolumenu i dywersyfikację asortymentu. System WES był w stanie sprostać tym wymaganiom, umożliwiając firmie XYZ skuteczną centralizację zarządzania i integrację biznesu oraz procesów.

Dzięki elastycznemu rozwiązaniu, firma XYZ osiągnęła znaczący wzrost efektywności produkcji. Stopniowe automatyzowanie procesów magazynowych i logistycznych przyczyniło się do redukcji liczby osób na gnieździe kompletacyjnym o 20%. To nie tylko przekłada się na zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy, ale także poprawia ogólną jakość gotowego wyrobu. Ponadto, elastyczność rozwiązania pozwoliła na szybsze raportowanie produkcji o 78% oraz możliwość raportowania jednocześnie kilku zleceń. Dzięki temu, firma może bieżąco monitorować postępy produkcji i podejmować odpowiednie działania korygujące, co przekłada się na większą wydajność pracy.

Efekty wdrożenia systemu WES

Wdrożenie systemu WES przyniosło wiele konkretnych efektów dla firmy XYZ. Jednym z głównych osiągnięć było znaczne skrócenie czasu raportowania produkcji – aż o 78%. Dzięki dedykowanym kioskom multimedialnym, firma może teraz generować raporty dotyczące produkcji szybko i łatwo, co pozwala na bieżące monitorowanie postępów produkcji oraz podejmowanie odpowiednich działań korygujących. To przekłada się na większą wydajność pracy i lepsze wykorzystanie zasobów.

Kolejnym efektem wdrożenia systemu WES była poprawa produktywności o 22%. Dzięki automatyzacji procesów magazynowych i logistycznych, firma XYZ osiągnęła redukcję liczby osób na stanowiskach kompletacji oraz zwiększenie liczby stanowisk kompletacji. To przyczyniło się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i wzrostu wydajności produkcji. Ponadto, dzięki elastycznemu rozwiązaniu, firma mogła stopniowo zwiększać liczbę automatyzowanych procesów, co pozwoliło na dalszy rozwój firmy i dostosowanie się do rosnących potrzeb.

Podobne wpisy